Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacybeleid
melding sluiten


Actievoorwaarden


Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de actie waarbij deelnemers recht hebben op een gratis dagje wellness (“Actie”) van Renault Nederland N.V. (“Renault”) gevestigd aan de Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk. De actievoorwaarden zijn ook te raadplegen op renault.nl/wellness. De Actie wordt feitelijk georganiseerd door Touch Consumer Promotions B.V., (“Touch”). gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht.


1. Deelname
1. Deelname aan de actie staat open voor iedereen die een Airco Reiniging of een Airco Servicebeurt bij een erkende Renault-dealer heeft laten uitvoeren en een voucher met ‘Unieke code’ heeft ontvangen.
2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.


2. Actieperiode
2.1. De vouchers met ‘Unieke code’ kunnen worden verkregen tussen 1 maart en 31 mei 2019 bij de Renault-dealer.
2.2. De ‘Unieke code’ op de voucher is te verzilveren tussen 1 maart en 20 december 2019 via renault.nl/wellness.
2.3. De ‘E-ticket code’ die je vervolgens ontvangt in een bevestigingsmail, kan je t/m 20 december 2019 via renault-wellness.nl/locaties, verzilveren voor een entreeticket bij één van de geselecteerde resorts (o.b.v. beschikbaarheid).
2.4. De uiterste datum die je kunt boeken in deze actie is 20 december 2019.
2.5. Uitsluitend het entreeticket geeft toegang tot het resort waar de boeking is gedaan.


3. Actieopzet
3.1. De Actie bestaat eruit dat wie gedurende de Actieperiode een Airco Reiniging of een Airco Servicebeurt bij een erkende Renault-dealer laat uitvoeren een voucher ontvangt met daarop een ‘Unieke code’.
3.2. De voucher met ‘Unieke code’ is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
3.3. De ‘Unieke code’ is in te wisselen voor een gratis dagje wellness.
3.4. Deelnemers aan de Actie kunnen op de actiewebsite www.renault.nl/wellness de ‘Unieke code’ van de voucher en de gevraagde gegevens invullen.
3.5. Na hierna op ‘Bestellen’ te hebben geklikt, ontvangt de klant (binnen 15 minuten) een bevestigingsmail met een ‘E-ticket code’.
3.6. De klant kiest vervolgens via www.renault-wellness.nl/locaties de gewenste locatie om vervolgens op de website van het gekozen resort de ‘E-ticket code’ te
verzilveren.
3.7. Na de ‘E-ticket code’ te hebben ingevuld, volgt de klant de verdere stappen van het reserveringsproces.
3.8. De klant ontvangt (binnen 15 minuten) de entrée ticket(s) per mail.
3.9. De ‘E-ticket code’ is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen en/of cadeaukaarten.
3.10. De ‘E-ticket code’ is niet inwisselbaar voor contanten of andere waarde compensaties.
3.11. Verzilvering van de ‘E-ticket code’ is excl. boekingskosten, deze kunnen variëren per dag
3.12. Het is mogelijk om meerdere ‘E-ticket codes’ in één boeking te verwerken

4. Aansprakelijkheid en vrijwaring
4.1. Noch Renault, noch Touch en/of hun vertegenwoordigers kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de diensten van de deelnemende Sauna locaties garanderen.
4.2. Renault is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Renault is ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
4.3. Renault besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault of andere door Renault openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Renault worden tegengeworpen.


5. Privacy en persoonsgegevens
5.1. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
5.2. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Renault met inachtneming van toepasselijke wetgeving.
5.3. Renault is de verantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de Actie.
5.4. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de Actie zullen worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de Actie
5.5. Renault verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven omschreven doeleinden aan de partij die diensten voor Renault verricht in het kader van de Actie zijnde Touch, e.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Renault verplicht haar dienstverlener om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform haar instructies, en om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. De persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt in het kader van de Actie zullen worden opgeslagen door Renault in Nederland.
5.6. De deelnemer heeft, voor zover de wet hem daartoe het recht geeft, het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en om zijn persoonsgegevens te corrigeren, wissen of af te laten schermen als de persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn. Als de deelnemer niet langer wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Actie of bepaalde toestemmingen wil intrekken, dan zal Renault op zijn verzoek de participatie van de deelnemer aan de Actie annuleren, de persoonsgegevens van de deelnemer anonimiseren en iedere verwijzing naar de deelnemer verwijderen. De deelnemer kan een dergelijk verzoek doen via het postadres Renault.

6. Slotbepalingen
6.1. Renault behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en informatie te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat Renault daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de deelnemers.
6.2. Renault behoudt zich het recht voor om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
6.3. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen met betrekking tot de Actie zijn eigendom van Renault. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renault.
6.4. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Renault.
6.5. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. |
6.6. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie kunnen deelnemers contact opnemen met de Helpdesk Renault Airco Check via telefoonnummer 010-2043034 of per e-mail via contact@renault-wellness.nl.

6.7 Voor overige vragen of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen deelnemers contact opnemen met Renault via telefoonnummer 0800-0303 of per e mail via klantrelaties@renault.nl. Renault streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. De deelnemer ontvangt telefonisch of schriftelijk reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Renault een voorstel om de klacht op te lossen.